Karjera

Kviečiame Jus tapti Greitosios medicinos pagalbos tarnybos dalimi

SMP paramedikas

Vilnius, Jonava, Alytus

GMP dispečeris

Vilnius

Paramedikas - GMP automobilio vairuotojas

Kaunas, Kauno r.

Paramedikas

Marijampolė, Jonava

SMP slaugos specialistas

Marijampolė, Vilnius, Jonava, Alytus, Kretinga, Skuodas

Vyresnysis buhalteris

Kaunas

Šiuo metu ieškome

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
– aukštasis arba aukštesnysis profesinis išsilavinimas buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos srityje;
– turėti ne mažesnę nei 1 metų finansinės apskaitos darbo patirtį;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansinę apskaitą, teisės aktų ir dokumentų rengimą, įforminimą, gebėti juos taikyti praktikoje;
– mokėti dirbti Microsoft Office baziniu paketu ir finansinės apskaitos informacine sistema „Labbis“ („Konto“), dokumentų valdymo sistema „Kontora“ būtų privalumas.

3. Funkcijos
– priimti pateiktus apskaitos dokumentus informacinėje sistemoje „E. sąskaita“, gautus elektroniniu paštu ir paštu, tikrinti, ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus ir juos lydinčius dokumentus (darbų atlikimo aktus, priėmimo – perdavimo aktus), ar juose pakanka informacijos ūkinei operacijai registruoti, administruoti juos dokumentų valdymo sistemoje;
– tvarkyti gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą finansinės apskaitos informacinėje sistemoje;
– derinti tarpusavio atsiskaitymų operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus ir ūkio subjektais, detalizuoti suderintų tarpusavio operacijų informaciją;
– teikti eliminavimo informaciją, rengti finansavimo sumų aiškinamojo rašto informaciją, ruošiant finansinių ataskaitų rinkinius VSAKIS;
– pagal kompetencijas tvarkyti finansinę apskaitą, kad būtų apskaitytos visos ūkinės operacijos atitinkamuose apskaitos registruose;
– rengti periodines ataskaitas ir žiniaraščius.

4. Darbo užmokestis
Bruto 1564,00 Eur/mėn. plius administracinis priedas

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas

7. Kontaktai
Arūnas Lukminas, Finansų tarnybos vadovas
Tel. (8 37) 452806
El. paštas karjera@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

Paramedikas – greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas turi būti įgijęs paramediko kvalifikaciją bei teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, kad būtų suteikta būtinoji medicinos pagalba traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Paramediko kvalifikacija ir galiojanti paramediko licencija, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo stažas ne trumpesnis nei 2 metai.

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, paramediko kvalifikaciją įrodantis dokumentas ir galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas

7. Kontaktai
karjera@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Vairuotojas – paramedikas brigadoje teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją bei turi teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę.

1. Darbo vieta
Pakraščio g. 7, Kaunas; Vytauto g. 57A, Garliava; Bažnyčios g. 23, Vilkija.

2. Reikalavimai
Vairuotoju – paramediku dirbti gali asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis paramediko praktika, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne trumpesnį nei 2 metų vairavimo stažą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1797,60 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. +370 37 412 526, +370 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vilniaus miestas ir apskritis, buveinė Justiniškių 14c-1, Vilnius

2. Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiama elektroniniu paštu egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

7. Kontaktai
Tel. +37052102896
El. paštas egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vilniaus miestas ir apskritis, buveinė Justiniškių 14c-1, Vilnius

2. Reikalavimai
SMP paramediku gali dirbti asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiama elektroniniu paštu egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

7. Kontaktai
Tel. +37052102896
El. paštas egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

GMP dispečeris pagal patvirtintą algoritmą (klausimyną) priima iškvietimą ir esant reikalui į nelaimės vietą išsiunčia GMP brigadą (-as), suteikia konsultaciją

1. Darbo vieta
Vilniaus miestas ir apskritis, buveinė Justiniškių 14c-1, Vilnius

2. Reikalavimai
GMP dispčeriu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiama elektroniniu paštu egle.pauliukiene@greitojipagalba.lt

7. Kontaktai
Tel. +37052102896
El. paštas egle.pauliukiene@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Marijampolės teritorinis skyrius (buveinės adresas P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė) ir Kauno regionas.

2.Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

 

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu renata.stankuniene@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

7. Kontaktai
Renata Stankūnienė, GMP skyriaus sekretorė-personalo darbuotoja
Tel. +370 612 66172
El. paštas renata.stankuniene@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Marijampolės teritorinis skyrius (buveinės adresas P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė) ir Kauno regionas

2.Reikalavimai
SMP paramediku dirbti gali asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu renata.stankuniene@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

7. Kontaktai
Renata Stankūnienė, GMP skyriaus sekretorė-personalo darbuotoja
Tel. +370 612 66172
El. paštas renata.stankuniene@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Alytaus teritorinis skyrius (buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus) ir Kauno regionas.

2.Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu alytus@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu Ligoninės g. 12, Alytuje

7. Kontaktai
Žygimantas Savickas, GMP skyriaus vedėjas
Tel. +370 652 14654
El. paštas zygimantas.savickas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Alytaus teritorinis skyrius (buveinės adresas Ligoninės g. 12, Alytus) ir Kauno regionas.

2.Reikalavimai
SMP paramediku dirbti gali asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą.. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu alytus@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu Ligoninės g. 12, Alytuje

7. Kontaktai
Žygimantas Savickas, GMP skyriaus vedėjas
Tel. +370 652 14654
El. paštas zygimantas.savickas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Žemaitės al. 1, Kretinga, Plungės teritorinis skyrius ir Klaipėdos regionas.

2.Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu greta.steigvile@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu Jurginų g. 33, Klaipėda.

7. Kontaktai
Greta Steigvilė, vyr.slaugytoja
Tel. +370 669 76882
El. paštas greta.steigvile@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Šatrijos g. 5, Skuodas, Plungės teritorinis skyrius ir Klaipėdos regionas.

2.Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiant elektroniniu paštu greta.steigvile@greitojipagalba.lt arba pristatant adresu Jurginų g. 33, Klaipėda.

7. Kontaktai
Greta Steigvilė, vyr.slaugytoja
Tel. +370 669 76882
El. paštas greta.steigvile@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Mokymo įstaigos ruošiančios greitosios medicinos pagalbos darbuotojus

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Norėdami išsikviesti greitąją medicinos pagalbą skambinkite trumpuoju numeriu 112. Administracijos ir padalinių kontaktus rasite pasdaudę žemiau esančią nuorodą.