Karjera

Kviečiame Jus tapti Greitosios medicinos pagalbos tarnybos dalimi

SMP paramedikas

Marijampolė, Jurbarkas, Vilnius

Paramedikas

Jurbarkas

Paramedikas - GMP automobilio vairuotojas

Kaunas, Jurbarkas, Kauno r.

GMP automobilio vairuotojas

SMP slaugos specialistas

Telšiai, Marijampolė, Jurbarkas, Vilnius

Automobilių mechanikas

Kaunas

Šiuo metu ieškome

Automobilių mechanikas  organizuoja transporto priemonių techninį aptarnavimą, remontą bei eksploataciją.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
– Turėti vidurinį išsilavinimą su profesine mechaniko kvalifikacija arba turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį automobilių remonte;
– Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos kelių transporto priemones ir ne trumpesnę kaip 2 (dviejų) metų transporto priemonių vairavimo patirtį;
– Žinoti remonto būdus, detalių defektų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus, išardymo ir surinkimo, bei remonto principus (technologijos eiliškumą);
– Išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus;
– Mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba identišku programiniu paketu, gebėti naudotis informacinėmis ir dokumentų valdymo sistemomis, elektroninio pašto programomis.

Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
– Organizuoti automobilių remontą ir techninę priežiūrą;
– Sudaryti metinius, mėnesinius ir kitus periodiškumo remonto/techninio aptarnavimo ir privalomų techninių apžiūrų grafikus;
– Organizuoti materialinį ir techninį darbo vietų aprūpinimą, prižiūri transporto priemonių techninį stovį, komplektiškumą ir švarą;
– Derinti remonto darbus su transporto skyriaus specialistu ar jo funkcijas atliekančiu darbuotoju;
– Organizuoti sugedusių transporto priemonių pristatymą į remonto bazę ar į remontus atliekančias įmones;
– Pildyti reikiamą dokumentaciją susijusią su transporto priemonių eksploatacija susijusių techninių skysčių, priemonių, medžiagų pirkimu ir tiekimu.

Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Bruto 1638,00 Eur/mėn. ir administracinis priedas

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas

7. Kontaktai
Tomas Saročka, transporto padalinio vadovas
Tel. (8 37) 452027
El. paštas tomas.sarocka@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Paramedikas – greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas turi būti įgijęs paramediko kvalifikaciją bei teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, kad būtų suteikta būtinoji medicinos pagalba traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Paramediko kvalifikacija ir galiojanti paramediko licencija, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo stažas ne trumpesnis nei 2 metai.

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, paramediko kvalifikaciją įrodantis dokumentas ir galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas

7. Kontaktai
karjera@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Vairuotojas – paramedikas brigadoje teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją bei turi teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę

1. Darbo vieta
Vydūno g. 56D, Jurbarkas

2.Reikalavimai
Vairuotoju – paramediku dirbti gali asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis paramediko praktika, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne trumpesnį nei 2 metų vairavimo stažą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1314,00 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. 8 37 412 526, 8 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vydūno g. 56D, Jurbarkas

2.Reikalavimai
Paramediku dirbti gali asmuo įgijęs paramediko kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis paramediko praktika. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1547,60 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. 8 37 412 526, 8 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vydūno g. 56D, Jurbarkas

2. Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1927,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. 8 37 412 526, 8 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vydūno g. 56D, Jurbarkas

2. Reikalavimai
SMP paramediku gali dirbti asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1825,00 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. (8 37) 412 526, 8 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Kalno g. 40, Telšiai

2. Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Bruto 11,99 Eur/val.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Vytauto g. 101, Šiauliai

7. Kontaktai
Laimonas Lukavičius, GMP skyriaus vyresnysis slaugytojas
Tel. +370 685 17 316
El. paštas laimonas.lukavicius@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

2.Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Bruto 9,44/ Eur/val. (turint aukštąjį universitetinį slaugos išsilavinimą)

Bruto 7,08/ Eur/val.

 

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

7. Kontaktai
Renata Stankūnienė, GMP skyriaus sekretorė-personalo darbuotoja
Tel. +370 612 66172
El. paštas renata.stankuniene@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

2.Reikalavimai
SMP paramediku dirbti gali asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Bruto 7,08/ Eur/val.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė

7. Kontaktai
Renata Stankūnienė, GMP skyriaus sekretorė-personalo darbuotoja
Tel. +370 612 66172
El. paštas renata.stankuniene@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Vairuotojas – paramedikas brigadoje teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją bei turi teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę.

1. Darbo vieta
Pakraščio g. 7, Kaunas; Vytauto g. 57A, Garliava; Bažnyčios g. 23, Vilkija.

2. Reikalavimai
Vairuotoju – paramediku dirbti gali asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją, suteikiančią teisę verstis paramediko praktika, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne trumpesnį nei 2 metų vairavimo stažą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 1314,00 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pakraščio g. 7, Kaunas

7. Kontaktai
Tel. +370 37 412 526, +370 613 01558
El. paštas kaunorajonas@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vilniaus miestas ir apskritis, buveinė Justiniškių 14c-1, Vilnius

2. Reikalavimai
SMP slaugos specialistu dirbti gali asmuo įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiama elektroniniu paštu egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

7. Kontaktai
Tel. +37052102896
El. paštas egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas


9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas teikia būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Vilniaus miestas ir apskritis, buveinė Justiniškių 14c-1, Vilnius

2. Reikalavimai
SMP paramediku gali dirbti asmuo įgijęs skubiosios medicinos pagalbos paramediko licenciją ir išklausęs skubios medicinos pagalbos specializacijos programą. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Suteikti būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio pastovioji dalis – 2335,20 Eur (bruto). Mokama kintamoji darbo užmokesčio dalis, priedai, priemokos.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Siunčiama elektroniniu paštu egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

7. Kontaktai
Tel. +37052102896
El. paštas egle.pauliukienė@greitojipagalba.lt

8. Dokumentų priėmimo terminas


9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką.

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Mokymo įstaigos ruošiančios greitosios medicinos pagalbos darbuotojus

Turite klausimų, norite pasitarti, skambinkite

Norėdami išsikviesti greitąją medicinos pagalbą skambinkite trumpuoju numeriu 112. Administracijos ir padalinių kontaktus rasite pasdaudę žemiau esančią nuorodą.