Karjeros galimybės

Viešojoje įstaigoje Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje (toliau – Kauno m. GMPS), neskaitant Karštosios linijos 1808, dirba virš 300 įvairių sričių darbuotojų. Dažniausiai Kauno m. GMPS ieško žemiau nurodytų pareigybių darbuotojų.

Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotoju (toliau – GMP automobilio vairuotojas) gali dirbti asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, ne mažesnę kaip trijų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir pažymėjimą, leidžiantį vairuoti transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vairavimo stažas ne trumpesnis nei 2 metai. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį, teikti pirmąją medicinos pagalbą ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas
Užpildant žemiau esančią anketą ir prisegant reikalaujamus dokumentus

7. Kontaktai
(skelbiami, kai vykdoma darbuotojų atranka)

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką. 

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Paramedikas – greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas turi būti įgijęs paramediko kvalifikaciją bei teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę, kad būtų suteikta būtinoji medicinos pagalba traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Paramediko kvalifikacija ir galiojanti paramediko licencija, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo stažas ne trumpesnis nei 2 metai.

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą medicinos pagalbą pagal nustatytą kompetenciją, vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilį ir transportuoti pacientus. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, paramediko kvalifikaciją įrodantis dokumentas ir galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas
Užpildant žemiau esančią anketą ir prisegant reikalaujamus dokumentus

7. Kontaktai
(skelbiami, kai vykdoma darbuotojų atranka)

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką. 

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Paramediko pareigybė yra reikalinga Kauno m. GMPS veiklai, kad būtų suteikta būtinoji medicinos pagalba traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Paramediko kvalifikacija ir galiojanti paramediko licencija. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą skubiąją medicinos pagalbą pagal nustatytas kompetencijas pacientams iškvietimo vietoje bei transportavimo metu. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai  ir profesinio mokymo diplomas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas
Užpildant žemiau esančią anketą ir prisegant reikalaujamus dokumentus

7. Kontaktai
(skelbiami, kai vykdoma darbuotojų atranka)

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką. 

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Skubios medicinos pagalbos paramediko pareigybė yra reikalinga teikti Kauno m. GMPS pacientams būtinąją medicinos pagalbą traumų, apsinuodijimų bei ūmių ligų atvejais pagal nustatytą kompetenciją.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Skubiosios medicinos pagalbos paramediko kvalifikacija ir galiojanti skubiosios medicinos pagalbos paramediko licencija. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Teikti kvalifikuotą skubiąją medicinos pagalbą pagal nustatytas kompetencijas pacientams iškvietimo vietoje bei transportavimo metu. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir profesinio mokymo diplomas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas
Užpildant žemiau esančią anketą ir prisegant reikalaujamus dokumentus

7. Kontaktai
(skelbiami, kai vykdoma darbuotojų atranka)

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką. 

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Greitosios medicinos pagalbos dispečerio pareigybė yra reikalinga Kauno m. GMPS dispečerinės veiklai vykdyti ir telefonu teikti kvalifikuotą bei kokybišką greitosios medicinos pagalbos dispečerio paslaugą.

1. Darbo vieta
Pramonės pr. 33, Kaunas

2. Reikalavimai
Galiojanti bendrosios slaugos praktikos licencija, specialiosios praktikos slaugytojo licencija, akušerijos praktikos licencija arba paramediko licencija ir greitosios medicinos pagalbos dispečerio sertifikatas arba ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis dirbant greitosios medicinos pagalbos brigados vadovu. Būti susipažinusiam su Medicinos prioritetais pagrįsta dispečerinės sistema. Turėti itin gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, gerą iškalbą, malonų balso tembrą. Gebėti raiškiai ir aiškiai dėstyti mintis taisyklinga lietuvių kalba. Neturintiems greitosios medicinos pagalbos dispečerio sertifikato, sudaroma galimybė jį įgyti. Detalus reikalavimų sąrašas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

3. Funkcijos
Telefonu teikti kvalifikuotą ir kokybišką greitosios medicinos pagalbos dispečerio paslaugą. Detalus funkcijų aprašymas pateikiamas reikalavimuose pareigybei (žr. žemiau).

4. Darbo užmokestis
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas.

6. Dokumentų priėmimo būdai
Pristatant dokumentus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas
Užpildant žemiau esančią anketą ir prisegant reikalaujamus dokumentus

7. Kontaktai
(skelbiami, kai vykdoma darbuotojų atranka)

8. Dokumentų priėmimo terminas
(skelbiamas, kai vykdoma darbuotojų atranka)

9. Papildoma informacija
Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai asmeniškai informuojant apie pokalbiui paskirtą laiką. 

10. Darbuotojo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Pildyti anketą

Šiuo metu Kauno m. GMPS ieško anketoje nurodytų pareigybių darbuotojų. Jeigu siekiate prisijungti prie mūsų patyrusios ir kompetentingos komandos, prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-27

Atsakingas: Agnė Naseckaitė