Vykdomi projektai

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties įgyvendinami projektai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, viešąja įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, viešąja įstaiga Klaipėdos universitetine ligonine, viešąja įstaiga Centro poliklinika ir Viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi įgyvendina projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“, kurio tikslas didinti ESPBI IS naudotojams sukurtų E. sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą ir gebėjimus jomis naudotis, užtikrinant šių priemonių sklaidą, tinkamumą naudoti, integruoti E. sveikatos sistemos priemones į kasdienę specialistų veiklą.

Plačiau >>

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis įgyvendina projektą „115 kW galios saulės energijos foto elektrinės įrengimas Viešojoje įstaigoje Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stotis“ finansuojamą Klimato kainos programos lėšomis, kurio tikslas sumažinti bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Viešojoje įstaigoje Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-15

Atsakingas: Aistė Lukošienė