Vizija ir vertybės

Vizija

Šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas efektyvias medicinines technologijas, kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinanti darbo aplinką, užtikrinanti GMP nustatytų reikalavimų atitikimą, dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje, aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose, vykdanti gyventojų švietimą pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

Misija

Teikti prieinamas, saugias kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas, racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kitus išteklius, siekiant patenkinti pacientų poreikius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-15

Atsakingas: Danutė Valaitienė