Struktūra

1 – Direktorius
2 – Sekretorius – referentas
3 – Juristas
4 – Vyriausiasis personalo specialistas
5 – Vyresnysis personalo specialistas
6 – Viešųjų pirkimų administratorius
7 – Viešųjų pirkimų specialistas
8 – Mokymų specialistas
9 – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas
10 – Vairuotojų papildomo mokymo specialistas
11 – Civilinės saugos specialistas
12 – Darbų saugos specialistas
13 – Archyvaras
14 – Psichologas
15 – Vyresnysis sveikatos statistikas
16 – Informacinių duomenų administratorius
17 – Informacinių sistemų saugos specialistas
18 – Vyriausiasis buhalteris
19 – Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas
20 – Vyresnysis buhalteris (mokėjimų, turto ir materialinių vertybių apskaitai)
20 – Vyresnysis buhalteris (darbo užmokesčio, kasos, medikamentų ir med. priemonių apskaitai)
21 – Vidaus medicininio audito padalinio vadovas-vidaus auditorius
22 – Dispečerinės auditorius
23 – Direktoriaus pavaduotojas medicinai
24 – Gydytojas
25 – Vyresnysis gydytojas rezidentas
26 – Pamainos vyresnysis gydytojas
27 – Slaugos padalinio vadovas
28 – Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
31 – Paramedikas
32 – Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas
33 – Vaistininkas
34 – Medicinos technikas
35 – Dezinfekuotojas
36 – Pagalbinis darbuotojas
37 – Karštosios linijos 1808 koordinatorius
37 – Karštosios linijos 1808 koordinatorius (žmogiškųjų išteklių koordinavimui ir administravimui)
37 – Karštosios linijos 1808 koordinatorius (administracinių funkcijų užtikrinimui)
38 – Karštosios linijos 1808 operatorius
39 – Karštosios linijos 1808 pamainos koordinatorius
40 – Karštosios linijos 1808 vadovas
41 – Transporto padalinio vadovas
42 – Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
43 – Paramedikas – greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
44 – Automobilių mechanikas
45 – Automobilių remontininkas
46 – Transporto dispečeris
47 – Ūkio padalinio vadovas
48 – Vyresnysis kompiuterinių sistemų specialistas
49 – Kompiuterinių sistemų specialistas
50 – Energetikos specialistas-elektrikas
51 – Ūkio reikalų tvarkytojas
51 – Ūkio reikalų tvarkytojas (sandėlio administravimui)
52 – Santechnikas-pagalbinis darbininkas
53 – Patalpų remonto meistras
54 – Vairuotojas
55 – Pagalbinis darbininkas
56 – Sargas
57 – Kiemsargis
58 – Vyriausiasis kompiuterinių sistemų specialistas
59 – Dispečerinės administratorius
60 – Greitosios medicinos pagalbos dispečeris
61 – Duomenų apsaugos pareigūnas
62 – Antikorupcijos specialistas
63 – Skyriaus vadovas
64 – Skyriaus administratorius
65 – Vidaus medicinos auditorius
66 – Komunikacijos specialistas
67 – Projektų valdymo specialistas

Atsakingas: Agnė Naseckaitė

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-27