Planavimo dokumentai

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties strateginiai veiklos planai ir veiklos ataskaitos.

Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti yra išdėstyti viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties investicijų pritraukimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, infrastruktūros optimizavimo 2020 – 2025 m. strategijoje ir Kokybės vadovo 3 priede.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-03

Atsakingas: Aistė Lukošienė