fbpx

MOKAMOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašas (čia)

Įkainis taikomas GMP paslaugoms, kurios teikiamos pacientų pervežimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, budėjimams renginiuose ir kitoms panašaus pobūdžio GMP paslaugoms

  • 1 (vienos) valandos GMP paslaugos, suteiktos pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigados B ar C tipo automobiliais įkainis        48,55 Eur.

  • 1 (vieno) nuvažiuoto kilometro (už Kauno miesto ribų) 0,65 Eur.

MOKAMOS GMP PASLAUGOS:

1. Pacientų pervežimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės kreipiasi į Įstaigą pateikdamas rašytinį prašymą (Priedas Nr. 2) tiesiogiai, faksu 8-37-452752 ar el. paštu kaunogmp@greitojipagalba.lt

Kreipiantis telefonu, rašytinis prašymas užpildomas GMP brigadai atvykus į užsakovo nurodytą vietą. Prašyme yra nurodyta, kad yra garantuojama, jog bus apmokėta už suteiktas mokamas GMP paslaugas.

Už suteiktas GMP paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais, išrašant pinigų priėmimo kvitą. Jei paslaugos užsakovas dėl GMP paslaugų suteikimo kreipiasi tiesiogiai į Įstaigą darbo dienomis ir darbo valandomis už GMP paslaugas galima atsiskaityti grynais pinigais Įstaigos kasoje. Užsakovui pageidaujant jam išrašoma sąskaita faktūra.

2. Budėjimams renginiuose užsakovas kreipiasi į Įstaigą pateikdamas rašytinį prašymą (Priedas Nr. 1) tiesiogiai, faksu 8-37-452752 ar el. paštu kaunogmp@greitojipagalba.lt, kuriame turi būti nurodyta tiksli GMP paslaugų suteikimo data ir vieta bei aiškiai matomi Užsakovo parašai ir antspaudai. Prašyme yra nurodyta, kad yra garantuojama, jog bus apmokėta už suteiktas mokamas GMP paslaugas.

Jei užsakovas pageidauja, renginių budėjimui gali būti pasirašoma GMP paslaugų teikimo sutartis.

Buhalterija pateikia užsakovui išankstinę sąskaitą faktūrą pagal užsakovo prašyme nurodytus duomenis, kurią iki renginio pradžios užsakovas turi apmokėti, jei direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenustato kitaip.

Įkainis taikomas GMP paslaugoms, kuomet su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl pacientų pervežimo yra sudaroma greitosios medicinos pagalbos paslaugų sutartis

  • 1 (vienos) valandos GMP paslaugos, suteiktos pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigados B ar C tipo automobiliais, 35,42 Eur..

  • 1 (vieno) nuvažiuoto kilometro (už Kauno miesto ribų) 0,65 Eur.

Puslapis atnaujintas: 2022 02 03