Finansinių ataskaitų rinkiniai

Viešosios įstaigos Kauno miesto  greitosios medicinos pagalbos stoties finansinių ataskaitų  rinkiniai. Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-03

Atsakingas: Jūratė Derkach