fbpx

Ekstremalių situacijų valdymo informacinė sistema

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESVIS valdytojas) 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ įsteigė Ekstremalių situacijų valdymo informacinę sistemą (toliau – ESVIS) ir nustatė, kad ESVIS pagrindinis tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – ESVIS pagrindinis tvarkytojas). ESVIS valdytojas yra suteikęs įgaliojimus ESVIS pagrindiniam tvarkytojui sudarinėti sutartis su ESVIS tvarkytojais, kad ESVIS tvarkytojų darbuotojams ESVIS sistemoje būtų sukuriamos naudotojų paskyros. Kad būtų sukurtos ESVIS naudotojų paskyros ESVIS tvarkytojai su ESVIS pagrindiniu tvarkytoju turi sudaryti Bendradarbiavimo ir prieigos prie duomenų sistemų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarčių sudarymas

Sutartis gali būti sudaroma dviem būdais:
a) kaip elektroninis dokumentas, pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais;
b) kaip popierinis dokumentas, pasirašomas parašais.

Jeigu Sutartis bus sudaroma, kaip elektroninis dokumentas, pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais, tokiu atveju el. pašto adresu – kaunogmp@greitojipagalba.lt reikia atsiųsti užpildytą Sutarties projektą su ESVIS tvarkytojo rekvizitais. Jeigu Sutartį pasirašo ne įstaigos vadovas, tuomet kartu su Sutarties projektu užpildytu rekvizitais, reikia atsiųsti dokumentą, suteikiantį teisę asmeniui pasirašyti Sutartį. ESVIS pagrindinis tvarkytojas gavęs užpildytą Sutarties projektą, paruoš ADOC formato dokumentą, jį pasirašys iš savo pusės ir atsiųs pasirašymui. Kai ESVIS pagrindinis tvarkytojas gaus pasirašytą ADOC formato dokumentą, kuriame bus ESVIS pagridinio tvarkytojo kvalifikuotas elektroninis parašas ir ESVIS tvarkytojo kvalifikuotas elektroninis parašas, ESVIS pagrindinis tvarkytojas šį dokumentą registruos dokumentų valdymo sistemoje ir šiam dokumentui suteiks datą ir numerį. Kai dokumentas bus užregistruotas, dokumentą su registracijos metaduomenimis ESVIS pagrindinis tvarkytojas atsiųs ESVIS tvarkytojui.

Jeigu Sutartis bus sudaroma, kaip popierinis dokumentas pasirašomas parašais, tokiu atveju, ESVIS tvarkytojas Sutarties projektą turi užpildyti savo rekvizitais, atspausdinti dviem egzemplioriais, pasirašyti ir:
a) kartu su lydraščiu per kurjerį (greitąsias siuntas) išsiųsti adresu: Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas (jeigu kurjeris reikalauja, kaip kontaktinį telefono numerį galite nurodyti numerį 8 620 42936);
b) lydraščio ir Sutarties popierinių dokumentų skaitmeninį atvaizdą, kuriame matytųsi ESVIS tvarkytojo atstovų parašai, atsiųsti el. pašto adresu kaunogmp@greitojipagalba.lt.
Jeigu Sutartį iš ESVIS tvarkytojo pusės pasirašo ne įstaigos vadovas, tuomet kartu su dokumentais, reikia atsiųsti dokumentą, suteikiantį teisę asmeniui pasirašyti Sutartį. Kai bus gauti popieriniai dokumentai, ESVIS pagrindinis tvarkytojas juos pasirašys, registruos ir suteiks dokumentui datą ir numerį. Pasirašytos Sutarties antrą egzempliorių ESVIS pagrindinis tvarkytojas gražins paštu ESVIS tvarkytojui lydraštyje nurodytu adresu.

[Sutarties projektas atsisiuntimui]

2. Naudotojų kūrimas

ESVIS tvarkytojas norėdamas, kad jo darbuotojams (ESVIS naudotojams) būtų sukurto paskyros, jis turi Sutartyje nustatyta tvarka kreiptis į ESVIS pagrindinis tvarkytoją ir pateikti a) prašymą, b) ESVIS naudotojų duomenis, c) ESVIS naudotojų pasirašytus dokumentus.

[Prašymo formos pavyzdys] [naudotojų duomenų pavyzdys] [naudotojų pasirašomi dokumentai]

3. Naudotojų duomenų keitimas

Jeigu ESVIS tvarkytojas nori pakeisti ESVIS naudotojų duomenis (vardus ir pavardes, atstovaujamas organizacijas, suteiktų teisių rinkinį ir pan.), tuomet ESVIS tvarkytojas turi kreiptis į ESVIS pagrindinį tvarkytoją su prašymu, kuriame nurodo kokie ESVIS naudotojo duomenys turi būti pakeisti.

[tipinio prašymo pavyzdys]

4. Naudotojų paskyrų panaikinimas

Jeigu ESVIS tvarkytojas arba ESVIS naudotojas nori, kad konkretaus ESVIS naudotojo paskyra būtų panaikinta, jis turi kreiptis į ESVIS pagrindinį tvarkytoją su prašymu panaikinti konkretaus ESVIS naudotojo paskyrą.

[tipinio prašymo pavyzdys]