fbpx

Korupcijos prevencija

Korupciniai nusikaltimai – viena iš didžiausių problemų, keliančių susirūpinimą valstybiniu ir tarptautiniu lygiu. Šis reiškinys – didelė grėsmė teisinei valstybei, demokratijai, žmogaus teisėms.

Skaidrus valstybės tarnybos darbas apima naudingos, savalaikės, tinkamos, suprantamos, patikimos ir patikrinamos informacijos pranešimą visoms suinteresuotoms grupėms ir pareigūnams.

Korupciją įmanoma sumažinti tik efektyviai su ja kovojant visomis valstybės ir visuomenės jėgomis, veiksmingai taikant prevencines priemones ir šalinant priežastis.

Korupcija yra susijusi su žema profesine etika. Korupcija įleidžia šaknis ten, kur žmonės nemėgsta savo darbo, nesidomi jo reikšme, yra abejingi savo institucijai. Etikos ir elgesio kodekso priėmimas – tokio, kurį supranta valstybės tarnautojai, spauda ir visuomenė – gali būti vertinga kampanijos prieš korupciją dalis.

Susidūrę su korupcijos apraiškomis skambinkite įstaigos pasitikėjimo telefonu 8 613 09373.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Kauno m. GMPS atsakinga direktoriaus pavaduotoja medicinai Ilona Kajokaitė (tel. (8 37) 45 25 34, kajokaite@greitojipagalba.lt, Pramonės pr. 33-303, Kaunas).

Pranešimai

Anoniminė informacija

Praneškite apie galimą korupciją

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Direktoriaus kreipimasis į pacientus

Specialiųjų tyrimų tarnybos trumpametražis filmas antikorupcine tema 

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos programa, priemonių planai ir ataskaitos

Korupcijos prevencijos programos

2020-2024 m. programa

2017-2019 m. programa

Korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planai

2020-2024 m. įgyvendinimo priemonių planas

2017-2019 m. įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo ataskaitos

2021 m. ataskaita

2020 m. ataskaita

2019 m. ataskaita (I pusmečioII pusmečio)

2018 m. ataskaita (I pusmečioII pusmečio)

2017 m. ataskaita (I pusmečioII pusmečio)

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2021 m.

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.

Dokumentai

Kauno m. GMPS informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Kauno m. GMPS elgesio kodeksas

Kauno m. GMPS darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklės

Gautų dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir saugojimo tvarka

Vaistinių preparatų / medicinos priemonių reklamuotojų vizitų ir reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašas

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis

Pareigybių, privalančių deklaruoti privačius interesus sąrašas

Pacientų apklausų rezultatai