fbpx

(Šiuo metu užsiėmimai nevyksta) Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomi mokymai:

Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai privalo įgyti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų saugiam vairavimui, važiuojant specialiosiomis transporto priemonėmis su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir:

gebėti įvertinti būtinybę specialiosiose transporto priemonėse įjungti mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso signalus;
gebėti įvertinti galimybę nepaisyti atitinkamų kelių eismo taisyklių ir pasinaudoti pirmenybe;
gebėti prognozuoti kitų eismo dalyvių, prie kurių artėja specialiosios transporto priemonės su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, veiksmus;
gebėti laiku reaguoti į kitų eismo dalyvių veiksmus;
priimti teisingus sprendimus, reaguodami į kitų eismo dalyvių veiksmus;
gebėti adekvačiai įvertinti vairavimo sąlygas tamsiu paros metu, greitai ir saugiai važiuoti keliais (gatvėmis), saugiai prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis, riboto pločio ir riboto matomumo sąlygomis;
gebėti greitai ir saugiai lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų;
gebėti greitai ir saugiai važiuoti (manevruoti) žiedinėse sankryžose, geležinkelio pervažose, keleivinio transporto stotelėse, pėsčiųjų perėjose ir ilgose įkalnėse (nuokalnėse);
suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, patekę į tokias situacijas.

Papildomo mokymo teorinių užsiėmimų metu nagrinėjamos ir analizuojamos kelių eismo taisyklės, kurių reikalavimų galima nepaisyti ir pasinaudoti pirmenybe, važiuojant specialiomis transporto priemonėmis su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiais garso signalais. Taip pat aptariama kitų eismo dalyvių pareigos, kai prie jų artėja specialiosios transporto priemonės su įjungtais specialiaisiais šviesos ir garso signalais.

Teorinio mokymo metu mokomasi (prisimenama), kaip teisingai užpildyti eismo įvykio deklaracija, sprendžiami KET bilietai.

Praktinio mokymo metu vyksta pravažiavimas, pagal tam tikras situacijas.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomuose mokymuose turi užpildyti prašymą direktoriaus vardu su įsipareigojimu apmokėti pagal galiojančius įkainius, tuo pačiu patvirtinant, kad įkainiai yra žinomi.

Prašymą mokymams (laisvos formos) siųsti el. paštu – kaunogmp@greitojipagalba.lt, arba faksu – (8 37) 45 27 52.

Mokymų kaina vienam asmeniui – 18.2 €, mokymų trukmė – 8 val.

Kontaktinis asmuo – Transporto padalinio vadovas Tomas Saročka, mob. tel.: 8 61027559.

Puslapis atnaujintas: 2021 02 12