https://greitojipagalba.lt/

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2020-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. 
Pareigybių skaičius
2021-03-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2021 m. I ketv.
 Direktorius 1 6315 1 8443
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 6.75 2659 6,75 3067
 Medicinos gydytojas 32.75 2123 27.5 3711
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 84.5 2080 83.75 2867
 Paramedikas 25.75 1710 26.75 2033
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 18 1960 18.75 2718
 GMP dispečeris 51 1766 52 2017
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 88 1786 85.5 2235
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 36 1407 35.25 1807
Pagalbinis GMP personalas 4.5 935 4.5 1270
Karštosios linijos operatoriai 118.5 801 118.5 848
Karštosios linijos koordinatoriai 5.75 1139 5.5 1249
Kiti specialistai 20 1833 19 2165
Kitas personalas 13.5 1006 13 1081