Darbo užmokestis

Informacija apie Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų sk.
2021-12-31
2021 m.Darbuotojų sk.
2022-09-30
2022 m. III ketv.
Direktorius1742619259
Direktoriaus pavaduotojas / Padalinio vadovas7283672970
Gydytojas313569332844
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas872548832131
Paramedikas232419301664
Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas162768192067
Greitosios medicinos pagalbos dispečeris491784491847
Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas702074791816
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas291761211534
Pagalbinis greitosios medicinos pagalbos personalas5131651147
Karštosios linijos 1808 vadovas1196211826
Karštosios linijos 1808 pamainos koordinatoriai3134131543
Karštosios linijos 1808 koordinatoriai13140871347
Karštosios linijos 1808 operatoriai297125377988
Kiti specialistai251904262127
Kitas personalas161021141100

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08

Atsakingas: Jūratė Derkach