Atviri duomenys

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Kauno m. GMPS) sudaryti pakartotinai naudoti skirtų duomenų rinkiniai skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale. Duomenų rinkiniai teikiami neatlygintinai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03

Atsakingas: Tomas Vasiliauskas