https://greitojipagalba.lt/

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2020-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. 
Pareigybių skaičius
2021-09-30
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2021 m. III ketv.
 Direktorius 1 6315 1 7184
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 6.75 2659 6,75 2791
Gydytojas 32.75 2123 26,75 3292
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 84.5 2080 83.5 2548
 Paramedikas 25.75 1710 22.5 1956
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 18 1960 17 2578
 GMP dispečeris 51 1766 48 1857
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 88 1786 87.25 2061
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 36 1407 35 1504
Pagalbinis GMP personalas 4.5 935 4.5 1355
Karštosios linijos 1808 vadovas X X 0.5 1825
Karštosios linijos 1808 pamainos koordinatoriai X X 3 1445
Karštosios linijos 1808 koordinatoriai 5,75 1139 16.25 1225
Karštosios linijos 1808 operatoriai 118,5 801 200,5 951
Kiti specialistai 20 1833 20 1859
Kitas personalas 13.5 1006 13,5 968