Read more VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES, SĄLYGŲ APRAŠAS