Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis:

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995m. balandžio 25 d. Įsakymas Nr. 217 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“( Žin. 2005, Nr. 130-4686)( nuoroda rasti į VASPVT).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyma Nr. 324 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos“( Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2008, Nr. 54-2008). Įsakymas   Pakeitimai
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos pertvarkos gairių patvirtinimo“( Žin., 2002, Nr.76-3267, Nr. 55-2679)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003m. liepos 11d. įsakymas Nr. V-428 „Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“ Spauskite čia
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“( Žin., 2004, Nr. 55-1915) ir jo pakeitimas ir papildymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“( Žin. , Nr. 142-5147)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007„Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin. , 2007, Nr. 94-3802)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 06 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikimo reikalavimų“( Žin., 2007, Nr. 115-4713; 2010, Nr. 96-5002). Įsakymas   Pakeitimai
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-868 „Dėl Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“( Žin., 2009, Nr. 128-5565)
 • Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2009 m. lapkričio 19 d. Nr. XI-499( Žin. ,2009, Nr.145-6425)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“( Žin.,2010, Nr. 21-1010)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“( Žin.,2010, Nr. 1391-1392)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131„Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos“ ( Žin., 2010, Nr. 158-8058). Įsakymas
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas“( Žin., 2011, Nr.63-2996)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1075( Žin., 2010-12-23 Nr.152-7756) Dėl greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“( Žin., 2011, Nr. 162-7698)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Laikino greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“( Žin. 2012, Nr.131-6618)
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013m. gegužės 21d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“( Žin., 252-2612)