Sveikatos priežiūros paslaugos

Sveikatos priežiūros paslaugos Merkys, G., Brazienė, R. (2014). Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai (Nuoroda)  Sveikatos priežiūros paslaugų tematinį bloką sudaro 22 pirminiai rodikliai, atspindintys sveikatos priežiūros paslaugas. Atitinkamos srities paslaugų kokybės reitingas pateiktas 2.4.2.1. lentelėje. Reitingo tendencijos rodo, kad gyventojai, vertindami sveiktos paslaugas, jas gana smarkiai diferencijuoja pagal kokybę. Visų geriausiai vertinamas greitosios pagalbos stoties darbas. Šią paslaugą Read more Sveikatos priežiūros paslaugos