Darbo pasiūlymai

Įstaigos pavadinimas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
Pareigos

Greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema. 

Darbo vieta
Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas
Reikalavimai  

Galiojanti bendrosios slaugos praktikos, specialiosios praktikos slaugytojo, akušerijos praktikos licencija arba paramediko diplomas.

Puikus kompiuterinis raštingumas.

Gera iškalba, malonus balso tembras, raiški, taisyklinga lietuvių kalba.

Funkcijos
Teikti kvalifikuotą ir kokybišką GMP dispečerio paslaugą.
Darbo užmokestis
Bruto 894,00 Eur
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Gyvenimo aprašymas, galiojanti licencija arba išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta
Dokumentai priimami adresu: Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas arba elektroniniu paštu: paliulionis@greitojipagalba.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
8 673 23835
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2020-02-05

Įstaigos pavadinimas

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas,               (kodas 235042580)

Pareigos

Viešųjų pirkimų specialistas

Darbo vieta

Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

Darbo pobūdis

Viešųjų pirkimų specialisto veikla yra reikalinga viešųjų pirkimų planavimui, organizavimui, viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas) rengimui, tiekėjų pateiktų pasiūlymų nagrinėjimui, vertinimui ir palyginimui, skelbimų, pranešimų, ataskaitų apie vykdomus viešuosius prikimus rengimui ir teikimui.

Reikalavimai  

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3. išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

5. būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas);

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, rinktis efektyvius darbo metodus, greitai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti teisinę bei kitą, su vykdomomis funkcijomis susijusią, informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti komandoje;

7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšių priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa           (-omis) ir kt.).

Funkcijos

1. rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos  Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ir teikti juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai Kauno m. GMPS viešųjų pirkimų  komisijai (toliau – viešųjų pirkimų komisija);

2. parengti ir skelbti viešųjų pirkimų skelbimus, teikti nustatytos formos ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, kontroliuojančioms institucijoms;

3. viešinti Kauno m. GMPS sudarytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

4. tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

5  rengti prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;

6. nagrinėti tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas ir rengti į juos atsakymų projektus, užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą;

Darbo užmokestis

Bruto 900,00 Eurai

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1.      Prašymas leisti dalyvauti konkurse

2.      Asmens dokumento kopija

3.      Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija

4.      Gyvenimo aprašymas (CV)

5.      Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas

6.      Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pramonės pr. 33, 309 kab. 51271 Kaunas, tel. 8 37 408680

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-01-31

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Puslapis atnaujintas: 2020 01 17