Ataskaitos

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties metų veiklos ataskaita

2017m.

2016 m.

2015m.

2014 m.

2013 m.

Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo veiklos ataskaita:

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.