VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2019-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2019 m. 
Pareigybių skaičius
2020-06-30
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. II ketv.
 Direktorius 1 3332 1 7682
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 5,75 1870 5,75 3083
 Medicinos gydytojas 28,25 1830 26,75 4625
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 87,75 1403 84,25 3077
 Paramedikas 25,25 1187 30,25 2008
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 7,75 1303 13,00 2499
 GMP dispečeris 49 1407 48,75 2700
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 77,75 1193 76,00 2205
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 35,25 748 45,00 1665
Pagalbinis GMP personalas 3,5 751 3,75 1210
Karštosios linijos operatoriai x x 59,25 402
Karštosios linijos koordinatoriai x x 3,00 1751
Kiti specialistai 20,25 1429 20,00 2003
Kitas personalas 12,50 851 13,00 1157