VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2019-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2019 m. 
Pareigybių skaičius
2020-03-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. I ketv.
 Direktorius 1 3332 1 4506
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 5,75 1870 5,75 2257
 Medicinos gydytojas 28,25 1830 27,25 2578
 Slaugos specialistas 87,75 1403 90,25 1567
 Paramedikas 25,25 1187 27,25 1181
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 7,75 1303 10,50 1344
 GMP dispečeris 49 1407 51,25 1425
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 77,75 1193 78,75 1325
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 35,25 748 41,25 937
Pagalbinis GMP personalas 3,50 751 3,50 736
Kiti specialistai 20,25 1429 21 1557
Kitas personalas 12,50 851 12,50 928