VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2018-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui
2018 m. Eur *1,289
Pareigybių skaičius
2019-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui
2019 m. IV ketv. Eur
 Direktorius 1 2319 1 4169
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 5,25 1544 5,75 2049
 Medicinos gydytojas 26,5 1264 28,25 2000
 Slaugos specialistas 79 955 87,75 1525
 Paramedikas 32,25 731 25,25 1049
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas X X 7,75 1369
 GMP dispečeris 49,25 860 49 1449
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 75,5 765 77,75 1268
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 27,5 757 35,25 823
Pagalbinis GMP personalas 3,5 582 3,50 740
Kiti specialistai 21,5 944 20,25 1535
Kitas personalas 13,5 594 12,50 883