VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2019-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2019 m. 
Pareigybių skaičius
2020-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. IV ketv.
 Direktorius 1 3332 1 6905
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 5,75 1870 6,75 2761
 Medicinos gydytojas 28,25 1830 29,75 2728
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 87,75 1403 72,00 2453
 Paramedikas 25,25 1187 25,75 1913
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 7,75 1303 18,00 2470
 GMP dispečeris 49 1407 46,75 1855
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 77,75 1193 85,50 1998
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 35,25 748 33,75 1521
Pagalbinis GMP personalas 3,5 751 4,50 1351
Karštosios linijos operatoriai x x 117,75 627
Karštosios linijos koordinatoriai x x 5,75 1247
Kiti specialistai 20,25 1429 19,00 1967
Kitas personalas 12,50 851 13,50 1106