VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių

pavadinimas Pareigybių skaičius
2019-12-31
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2019 m. 
Pareigybių skaičius
2020-09-30
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui (Eur)
2020 m. III ketv.
 Direktorius 1 3332 1 5163
 Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas 5,75 1870 6,75 2178
 Medicinos gydytojas 28,25 1830 29,50 1942
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas 87,75 1403 78,00 1857
 Paramedikas 25,25 1187 23,75 1462
Skubiosios medicinos pagalbos  paramedikas 7,75 1303 15,50 1541
 GMP dispečeris 49 1407 40,50 1855
 Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 77,75 1193 69,50 1401
Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas 35,25 748 42,00 1087
Pagalbinis GMP personalas 3,5 751 5,25 644
Karštosios linijos operatoriai x x 68,75 676
Karštosios linijos koordinatoriai x x 3,00 1228
Kiti specialistai 20,25 1429 20,00 1653
Kitas personalas 12,50 851 13,50 900